dinsdag 25 oktober 2016

Papa worden is goed voor je hart!

De toonaangevende Amerikaanse website ScienceDaily publiceerde enige tijd geleden een artikel waarin gesteld werd dat papa’s minder risico lopen op hart- en vaatziekten dan mannen zonder kinderen.

Het onderzoek werd gevoerd aan de Stanford University School of Medicine. Papa worden is goed voor je hart.Papa worden onderzoek


De onderzoekers gingen niet over een nacht ijs: er werden 135.000 gepensioneerde mannen gevolgd over een periode van 10 jaar.  Daarmee was het meteen de grootst opgezette studie rond dit onderwerp ooit.  Men stelde vast dat er duidelijk een oorzakelijk verband bestaat tussen het vaderschap en het al dan niet voorkomen van hart- en vaatziekten.


De kinderloze mannen die in het onderzoek werden opgenomen, waren ongewild kinderloos.  Op die manier wilde men met het onderzoek een verband aantonen tussen vruchtbaarheid en gezondheid op latere leeftijd.  Het aantal kinderen dat de hoofdzakelijk blank en waren bij aanvang van het onderzoek gemiddeld 62.7 jaar oud.  Ze waren allemaal (ooit) getrouwd (geweest), omdat gehuwde mannen vaker een kinderwens hebben dan ongehuwde.


Op basis van gegevens van de gezondheidszorg en vragenlijsten die werden ingevuld door de mannen zelf en hun familieleden, kregen de onderzoekers zicht op de gezondheidstoestand en (eventuele) doodsoorzaak van hun proefpersonen.  In de loop van het onderzoek stierf 10% van de proefpersonen, 5% als gevolg van hart- en vaataandoeningen.


Papa worden is goed voor je hart!


De onderzoekers wisten te bepalen dat kinderloze mannen 17% meer kans lopen op hart- en vaatziekten dan vaders.  Het geslacht van de kinderen bleek geen noemenswaardig effect te hebben op de gezondheid van de vaders.

Assistent-professor Eisenberg, die het onderzoek leidde, onderstreept het belang van zijn werk.  Vruchtbaarheidproblemen komen vaak al op jonge leeftijd aan het licht.  Aangezien zij blijkbaar een goede indicatie zijn voor het voorkomen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd, kunnen deze laatste op tijd onderzocht, vastgesteld en behandeld worden.


In een tweede fase van de studie – op heel wat kleinere schaal –  stelde Eisenberg vast dat er een verband bestaat tussen het voorkomen van het mannelijk hormoon testosteron en vruchtbaarheid.  Hieruit concludeerde Eisenberg dan weer dat het  testosterongehalte van de man een goede indicatie is voor zijn cardiovasculaire gezondheid op latere leeftijd.


Eerlijkheid gebiedt ons dus om onze titel een beetje bij te stellen: niet ‘papa worden’ is goed voor je hart, maar ‘papa kunnen worden’, vruchtbaar zijn dus. Wordt ongetwijfeld vervolgd…Papa worden is goed voor je hart!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten