dinsdag 11 oktober 2016

Kinderopvang vinden wordt makkelijker

Dat er in België te weinig plaatsen zijn voor kinderopvang is algemeen bekend. Om toekomstige en jonge ouders te helpen geschikte kinderopvang hun kind(eren), staat er nu een nieuw initiatief in de steigers, waarvan in enkele steden al een proefproject loopt.


Je leest het overal: wie een kinderopvang plekje zoekt voor zijn kroost, moet er vroeg bij zijn.  Wanneer je weet dat je zwanger bent, is dat eigenlijk het allereerste wat je eerst moet regelen.  Maar er  vroeg bij zijn , is geen garantie voor het vinden van een plaatsje.  Binnenkort zou die situatie tot het verleden moeten behoren.  Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) werkt een decreet uit waarin elke gemeente moet beschikken over een Kindinfopunt, lokaal loket voor kinderopvang.


KinderopvangHet is de bedoeling dat ouders aan het loket terechtkunnen met een opvangvraag.  Ze bespreken wanneer ze opvang nodig hebben, voor hoeveel kinderen en wat zij daarbij belangrijk vinden.  Het loket gaat daarop op zoek naar (een) opvangplaats(en) die voldoen aan de criteria van de ouders.  De ouders kunnen daarna vrij kiezen uit het aantal beschikbare plaatsen dat het loket gevonden heeft.


Daarnaast heeft het opvangloket ook als taak de nood aan kinderopvang in kaart te brengen en daarover verslag uit te brengen aan het lokale bestuur.


 


Kinderopvang


Kind en Gezin is alvast erg enthousiast over het initiatief.  Vaak zijn er immers veel lokale opvanginitiatieven die ouders niet kennen.  Het loket moet hen wegwijs maken in de waaier van mogelijkheden.  Bovendien wordt ook de drempel voor kansarme gezinnen lager, volgens Kind en Gezin.


Momenteel lopen er proefprojecten van een dergelijk initiatief in Antwerpen, Gent en Sint-Truiden.  Zeker voor steden die wonen in de stad opnieuw aantrekkelijk willen maken voor jonge gezinnen is zo’n dienst er belangrijk, weten ze in Sint-Truiden.  Zij hadden er een hele klus aan om alle initiatieven in kaart te brengen.  Voor ouders, die daar niet professioneel mee bezig zijn, kan dat alleen maar moeilijker zijn.


Een niet onbelangrijke bepaling in het nieuwe decreet is ook dat niemand meer opvang mag organiseren zonder erkenning.  Op die manier garandeert de overheid altijd een minimale controle van de opvangdienst.  Daarnaast wordt ook duidelijker bepaald welke initiatieven in aanmerking komen voor subsidiëring.Kinderopvang vinden wordt makkelijker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten